Kørsel » Tilkørsel

Peter Chr. og Lars Dau har i samarbejde gennem flere år tilkørt mange af heste både egne og andres. Det er altid individuelt hvorledes hver enkelt hest skal tilkøres men nedenstående beskrivelse er fremgangsmåden i grove træk. 
Tilkørslen forgår ved at man starter med at vende heste til selen i longe, derefter spændes for vognen i lange liner. Når hesten har accepteret skagler og vogne sætter kusken sig på bukken mens der stadig er en der holder en longe i hesten på jorden. Hele opstarts fasen foregår i ridehallen eller på en lukket bane. Når hesten har fundet sin plads i forhold til vognen spændes den sammen med en rutineret hest i et 2-spand. Der er enkelt heste der kun køres 1-spand hvis dette ønskes. Vi arbejder gerne med hesten mindst 1 måned men dette aftales naturligvis individuelt.

Kontakt Lars på 23351160 for at høre mere.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite